Obchodní podmínky

Provozovatel

Ing. Václav Chládek

Komenského 190

341 01 Horažďovice

Česká republika

IČO: 69441634

DIČ: CZ8007071996

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kup-saunu.cz

1. Všeobecné ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje zde uvedené obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Prodávajícím se rozumí výše uvedený provozovatel stránek, kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Po odeslání objednávky zasíláme potvrzení o obdržení objednávky. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí či nepřijetí objednávky bude doručeno na emailovou adresu, kterou jste zadal/zadala při objednání. Až toto oznámení se považuje za uzavření kupní smlouvy.


Prodávající zpravidla kontaktuje kupujícího z důvodu upřesnění objednávky (např. množství, cena dopravy). Dokud se kupující k upřesnění objednávky nevyjádří, není objednávka vyřízena a zaslána kupujícímu.

K uzavření kupní smlouvy rovněž dochází při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. V tomto případě kupující rovněž souhlasí se zněním obchodních podmínek.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti a dále v případě, že objednané zboží nepřesahuje částku 4 000Kč.

3. předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky, které kupující objednal. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, opatřené českým návodem k použití a platným daňovým dokladem.

4. Dodací podmínky

Zboží je expedováno v co nejbližším termínu, nejdéle však do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky v případě platby dobírkou nebo do 7 pracovních dnů od přijetí platby na účet.

Pokud není požadované zboží skladem, bude zákazník co nejdříve informován a zboží mu bude doručeno v nejbližším možném termínu.

5. doprava a platba

Zásilky jsou posílány přepravní firmou TOPTRANS nebo Českou poštou. Cena za dopravu je vypočítaná dle aktuálního ceníku přepravních společností po uskutečnění objednávky.

Za zboží lze platit na dobírku nebo předem na účet. V případě dobírky je k ceně dopravy připočítáno doběrečné.

Před samotným objednáním má kupující možnost vyžádat cenovou kalkulaci poštovného a balného.

V případě osobního převzetí zboží lze platit hotově.

6. Reklamační řád

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na spotřební zboží a na škody vzniklé při hrubém a neodborném zacházení.

Při podání reklamace je nutno předložit reklamované zboží v původním stavu, fakturu - daňový doklad a stručný popis vady výrobku.

Reklamaci zašle kupující písemně spolu se zbožím a fakturou na adresu firmy: A-V, Ing. Václav Chládek, Komenského 190, 341 01 Horažďovice. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta začíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.

Prodávající nebo dodavatel zboží rozhodne o její oprávněnosti. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly neodborným použitím, opotřebením běžným užíváním, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy.

O rozhodnutí o oprávněnosti reklamace bude zákazník vyrozuměn e-mailem. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nebo jiném obalu a s fakturou poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Poštovné hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží a přijetí odstoupení od smlouvy bude zákazníkovi vrácena částka zpět na jeho účet. Zboží je možné vrátit i opotřebené, ovšem prodávající může požadovat uhradit náklady na uvedení zboží do původního stavu.

V případě, že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od smlouvy nevzniká.

Prodávající může zrušit objednávku či její část, pokud nemá zboží nebo jeho část na skladě. O této skutečnosti bude zákazník bez odkladu informován na jeho e-mailovou adresu nebo telefonem za účelem dohodnutí dalšího postupu.

8. Ochrana osobních údajů