Stavba sauny svépomocí

Izolace a materiál na stavbu stěn sauny

V elektricky vyhřívaných saunách by měly být všechny velké plochy stěn (jako cihly, omítky, atd.) dobře odizolovány, aby bylo možné použít kamna s přiměřeným výkonem a šetřila se elektrická energie.

 

Strop a stěny jsou dobře izolovány pokud:

1) Tloušťka izolace (přírodní minerálni vata) minimálně 40mm. Jako izolace je doporučená přírodní minerální vata např. ORSIL, NOBASIL, ROCKWALL a jiné. Je výhodné použít izolaci tloušťky 40mm, 50mm nebo 60mm.

 

2) Přes izolaci (přírodní minerální vatu) se natahuje parozábrana. Jako parozábrana se používá speciální hliníková fólie, nalepená na tvrzeném papíru. Parozábrana se instaluje tak aby hliníkový povrch parozábrany byl směrem do vnitřku sauny.

 

3) Z vnitřní strany se přímo přes parozábranu šroubují do dřevěného rámu smrkové palubky (tloušťky 12 až 15mm, jakost A).

 

4) Z vnější strany sauny se přímo přes izolaci (ORSIL, NOBASIL) do dřevěného rámu šroubují smrkové palubky.

 

Pokud je sauna v rohu místnosti je vhodné dřevěný rám přišroubovat ke zdi, vložit izolaci, parozábranu a palubkami obložit pouze vnitřní stěny sauny (stěny které jsou v rohu místnosti).

 

Aby bylo možné použít topidlo s přiměřeným výkonem, doporučuje se vnitřní výška sauny 1950 - 2100mm, minimálně 1900mm. Jelikož stropem může unikat velké množství tepla, doporučuje se použít na strop zdvojená izolace, tedy 2 x 60 = 120mm.

Jelikož je největší teplota v sauně u stropu doporučuje se v sauně vzdálenost horních lavic od stropu maximálně 1100 až 1200mm.

 

Podlaha sauny

Díky vysoké teplotě se saunové kameny časem rozpadají. Malé kousky kamenů jsou potom při polévání kamenů smývány na podlohu sauny. Proto se doporučuje použít pod topidlem, tmavší keramickou nebo kamennou dlažbu. Ostatní podlaha v sauně může být např. z běžných koupelnových podlahových dlaždic.

 

Výkon topidla

Pokud jsou stěny a strop sauny dobře odizolovány (viz. popis výše), jsou použity celoskleněné dveře a vnitřní výška sauny je cca 205cm je pro typické rozměry saun vhodný výkon topidla cca 1kW = 1m3. Pokud nejsou použity skleněné dveře, může být výkon topidla nižší. V případě, že jsou v sauně neizolované plochy stěn (keramické obklady, okna, omítka, atd. ) je nutné výkon kamen zvýšit.

Výkon kamen nesmí být ani o moc menší ani o moc větší než skutečný potřebný výkon pro danou saunu. Pokud je výkon kamen malý, nelze vytopit saunu na požadovanou teplotu. Na druhou stranu pokud je výkon kamen příliš velký, je nutné ubrat výkon kamen, což má za následek nižší teplotu saunových kamenů. Pak při polévání kamenů vodou se voda díky nízké teplotě nestačí odpařit a stéká na dno kamen, kde jen vaří. 

 

Ventilace v sauně

Nasávání vzduchu do sauny by mělo být otvorem cca 125cm2 pro rodinné sauny pro větší sauny pak 300cm2. Nasávací otvor by měl být umístěn přímo pod topidlem.

Vyfukovací otvor by měl být umístěn co nejdále od nasávacího. Tzn. měl by být umístěn úhlopříčně od nasávacího a to nahoře u stropu. Velikost vyfukovacího otvoru je stejná jako nasávacího, otvor by však měl mít klapku, tak aby bylo možné regulovat jeho velikost. Vzduch z vyfukovacího otvoru by nikdy neměl vyfukovat ven do ovzduší, ale vždy do místnosti kde je sauna umístěna.

 

Hygiena sauny

Dobré hygienické podmínky vytvoří v sauně příjemnou atmosféru. V sauně by měl každý sedět na ručníku, aby pot nepronikal přímo na dřevěné obklady sauny. Sauna by měla být umyta a denzinfikována každých 6 měsíců. Na čištění a dezinfikaci sauny používejte pouze vhodné přípravky na údržbu sauny.